PROFOSYONEL YÖNETİM ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA YÖNETİM;

 • YÖNETİM PLANINDA BELİRTİLEN İŞLERİ YAPMAK
 • KAT MALİKLERİ KURULUNCA VERİLEN KARARLARIN YERİNE GETİRMEK
 • ANAGAYRİMENKULE DEĞER KATICI TEDBİRLERİ ALMAK
 • ANAGAYRİMENKULÜN SİGORTA İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAK
 • GENEL YÖNETİM VE ORTAK ALANLARIN BAKIM, TUTUM VB. İŞLERİ İÇİN AVANS TOPLAMAK
 • ANAGAYRİMENKULÜN YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BÜTÜN ÖDEMELERİN KABULÜ, YÖNETİM NEDENİYLE DOĞAN BORÇLARIN ÖDENMESİ, KAT MALİKLERİ TARAFINDAN YETKİLİ KILINDIĞINDA BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AİT KİRALARIN TOPLANMASI
 • YÖNETİM PLANINDA BELİRTİLEN İŞLERİ YAPMAK
 • ANAGAYRİMENKULÜ İLGİLENDİREN TEBLİGATLARIN KABULÜ
 • KAT MALİKLERİ VEKİLİ OLARAK ONLARIN YARARINA ANAGAYRİMENKULÜN KORUNMASI VE BAKIMI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK
 • KAT MÜLKİYETİ KANUNU KAPSAMINDA BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ GETİRMEYEN KAT MALİKLERİNE KARŞI GEREKLİ HUKUKİ İŞLEMLERİN YAPILMASI
 • MUHASEBE VE HESAP İŞLEMLERİ
 • KAT MALİKLERİ KURULUNU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK ÜZERE YASAL PROSÜDÜRLERİN YAPILMASI
 • ASANSÖRLERLE İLGİLİ BAKIM TUTUM İŞLERİNİN GÖRDÜRÜLMESİ
 • GEREKLİ DEFTERLERİN TUTULMASI VE ONAYLATILIP SAKLANMASI
 • İŞLETME PROJESİNİN YAPILMASI

5188 SAYILI KANUN GEREĞİ;

 • GÜVENLİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI