AHTAPOT YÖNETİM

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Profesyonel Yönetim anlayışı çerçevesinde;

  • MALİ DANIŞMANLIK
  • BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞ KAPSAMINDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALINMASI
  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA APARTMANLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI
  • YÖNETİM PLANLARI OLUŞTURULMASI
  • İŞLETME PROJELERİNİN HAZIRLANMSI